Skip to main content

Pomagamy, praca zdalna dla architektów pozostających w Ukrainie.

W obecnie trudnych warunkach dla architektów i projektantów ukraińskich podjęliśmy z Partnerami ’22 wspólne działania pomocowe dedykowane tej grupie profesjonalistów.

CEL:

Wspólnie z Partnerami ’22 utworzyliśmy pomocowy HUB, którego celem jest stworzenie pomostu komunikacyjnego pomiędzy biurami w Polsce i na świecie a architektami pozostającymi w Ukrainie.

Celem łączenia kontaktów jest pomoc w wymianie informacji ułatwiającej znalezienie pracy zdalnej dla architektów, pozostających nadal na terenie Ukrainy.

To jest naszą powinnością jako i Tubądzin Community mając szeroką społeczność architektów na świecie.

JAK:

Każdy z Partnerów ’22 korzystając z własnych narzędzi komunikacji i źródeł kontaktów będzie udostępniał informacje o udzielanej pomocy oraz kontakt ,na który biura architektoniczne w Polsce mogą przesyłać chęć zatrudnienia. Będziemy łączyć te biura z naszymi kontaktami ze społecznością ukraińskich projektantów i architektów.

Partnerzy  pomagają w docieraniu do biur w Polsce i za granicą ułatwiając dedykowane dotarcie do biur w Ukrainie.

HUB pomocowy ’22 w składzie:

Biura zainteresowane nawiązaniem kontaktu z architektami pozostającymi w Ukrainie

Prosimy o przesłanie takiej informacji na : tda@tubadzin.pl
Biura udzielające pomocy zostaną zamieszczone i opublikowane na oficjalnej międzynarodowej stronie Tubądzin Community  www.tubadzincommunity.com w zakładce Aktualności w tytule „Pomoc Architektom w Ukrainie” dla ułatwienia i poszerzenia komunikacji o firmach oferujących możliwość pracy.

Zasięg działań:

Dzięki międzynarodowemu partnerstwu będziemy wspólnie łączyć kontakty biur ukraińskich pozostających nadal na terenie Ukrainy z biurami w Polsce i poza granicami Polski.

Współpracujemy z powstałą na terenie Ukrainy na tę okoliczność społecznością projektową.

Architekci Polska i świat:

Zapraszamy biura w Polsce i za granicą do kontaktu z ofertami pomocy.

Kontakt:

Kontakty do biur ukraińskich jakie mamy już w naszej bazie będą łączone z kontaktami biur architektonicznych w Polsce chcących dać możliwości pracy zdalnej.

Biura projektowe w Polsce i za granicą , zainteresowane nawiązaniem kontaktu z biurami i architektami w Ukrainie prosimy o kontakt: tda@tubadzin.pl

W temacie maila prosimy wpisywać OFERTA POMOC,
wraz z określeniem języków w jakich możecie rozmawiać z Waszymi kolegami z Ukrainy.

Architekci Ukraina:

Architekci i projektanci pozostający w Ukrainie prosimy o kontakt na tda@tubadzin.pl

W temacie maila prosimy wpisywać POMOC.

KLAUZULA ZGODY 

Wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na przekazanie moich danych kontaktowych / dokumentów CV do Partnerów oraz biur architektonicznych, które zgłosiły chęć nawiązania współpracy z architektami i projektantami z Ukrainy.

Допомога архітекторам в Україні

 

HUB ПАРТНЕРІВ TUBĄDZIN DESIGN AWARDS’ 22

 

ДОПОМОЖЕМО У СТВОРЕННІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ СПІВПРАЦІ ДЛЯ АРХІТЕКТОРІВ ТА ДИЗАЙНЕРІВ, ЩО ЗАЛИШАЮТЬСЯ В УКРАЇНІ.

Враховуючи надскладні умови в яких  опинилися  архітектори та дизайнери України, ми, спільно з Партнерами TDA’ 22 ,  прийняли рішення вжити  ряд заходів, спрямованих на підтримку творчої діяльності цих професіоналів.

МЕТА:

Спільно з Партнерами TDA’ 22, ми утворили благодійний HUB, метою якого  є створення комунікаційної платформи між студіями  в Польщі  та інших країнах світу з  архітекторами та дизайнерами України.

Метою організації цієї платформи  є допомога в обміні інформацією, що полегшить пошук  дистанційної роботи для архітекторів та дизайнерів, які надалі  залишаються в Україні.

Ми, як організатори ‘ 22 та Tubądzin Design Community, контактуючи з  широкою спільнотою  архітекторів та дизайнерів  світу, вважаємо своїм обов’язком створити цю комунікаційну ланку!

Як це працюватиме:

Кожен з Партнерів TDA’ 22, користуючись власними інструментами комунікації та джерелами контактів, надаватиме  доступ до  інформації про існуючі проекти та  необхідну допомогу, а також  контактні дані, використовуючи  які, студії Польщі та інших країн світу  надсилатимуть інформацію про готовність залучення до співпраці студій з України. Ми, в свою чергу, будемо виступати комункаційною ланкою між усіма сторонами процесу, з метою залучення до створення проектів спільноти українських  архітекторів та дизайнерів.

Таким чином Партнери допомагають студіям в Польщі та за  її межами в пошуках цікавих проектів, а також сприяють залученню до співпраці українських спеціалістів.

Склад нашого БЛАГОДІЙНОГО HUB TDA' 22:

Студії, які зацікавлені у співпраці  з архітектурною та дизайнерською спільнотою України, просимо  зголоситися  листом  на електронну адресу: tda@tubadzin.pl

З метою покращення комунікації, інформацію про студії, які готові  надавати допомогу, буде  опубліковано на офіційній міжнародній сторінці  Tubądzin Design Community  в розділі АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ (Aktualności www.tubadzincommunity.com ) під заголовком  “Допомога Архітекторам України”.

Наша мета:

Завдяки міжнародному партнерству та спільним зусиллям, налагодити комунікацію між    архітекторами та дизайнерами України і студіями  Польщі та інших країн світу, усією спільнотою допомогти Колегам, зважаючи на події, які відбуваються в Україні.

Запрошуємо архітектурні та дизайнерські студії в Польщі та за її межами долучатися з пропозиціями для налагодження співпраці.

Контактні дані:

Контакти  українських студій,  які вже присутні в нашій  базі, будуть надані  відповідальним особам  студій  в Польщі та за її межами, що зголосять  готовність до дистанційної співпраці.

Студії  Польщі та інших країн світу,  що зацікавлені у співпраці з українськими колегами, просимо про контакт через електронну адресу  tda@tubadzin.pl

У темі листа повинно бути слово  «ДОПОМОГА». Також, просимо  обов’язково зазначати інформацію якими мовами  Ви готові спілкуватися з українськими Колегами.

Архітекторів та дизайнери, які залишаються в Україні:

просимо  надсилати свої контактні дані  на електронну адресу  tda@tubadzin.pl

CONSENT CLAUSE

I hereby give my free and informed consent for my contact details / CV documents to be forwarded to  Partners and architectural offices that have applied for cooperation with architects and designers from Ukraine.

OBOWIAZEK INFORMACYJNY-POMOC-202220314-KW
PL
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com